PawVillage.com
KS Basko VD Schillersgrund IKP1 VBR D1 S1 BTR HD0 V MS3
 Male German Shorthaired Pointer 
Sire

WS Elch V Richterholz 
 

 Nils v Rohrwald 
 
 Blitz v Pirotorto 
 
 
 
 Fricka v Kremssand 
 
 Blitz Sand 
 
 Cordy Sand 
 
 Cora v Eschenboden 
 
KS Vito vd Radbach 
 
KS Pol V Blitzdorf 
 
 Resi vd Radbach 
 
 Lis vd Grossen Tulln 
 
 
 
Dam

 Anja V D Schillersgrund 
 

 Pat v Hanstein 
 
 Axel v. Wasserschling 
 
 Axel v Falkenried 
 
 Nixe 2nd Rheinelbe 
 
 Iris v. Hanstein 
 
KS Gernot vd Heidhohe 
 
 Mowe V Birkenbaum 
 
 Anke v Lauferwald 
 
 Axel v. Wasserschling 
 
 Axel v Falkenried 
 
 Nixe 2nd Rheinelbe 
 
   
 
Compiled from PawVillage records on 6/4/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.