PawVillage.com
 Garibaldi v Karlstor-Molk 
 Male Rottweiler  Whelped: 6/1/1910 
Sire

 Leo von Cannstatt 
 

 Leo vom Plattenhardt 
 
   
 
 Lony v Waldenbuch 
 
 
 
 Fanny vom Plattenhardt 
 
 Russ v Bahnlanden 
 
 
 
   
 
Dam

 Wanda vom Friedrichsfeld 
 

 Leo v Schwetzingen 
 
   
 
   
 
 Nelli v Rheinau 
 
   
 
   
 
Compiled from PawVillage records on 10/14/2019
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2019 PawVillage, all rights reserved.