PawVillage.com
 Leo von der Limburg 
 Male Rottweiler 
Sire

 Casar v Hochdorf 
 

 Leo v Heilbronn 
 
   
 
   
 
 Flora v Bockingen 
 
   
 
   
 
Dam

 Flora v Edelhorst 
 

 Tyras Von Karlstor-Molkenkur 
 
 Leo von Cannstatt 
 
 Leo vom Plattenhardt 
 
 Fanny vom Plattenhardt 
 
 Wanda vom Friedrichsfeld 
 
 Leo v Schwetzingen 
 
 Nelli v Rheinau 
 
 Sylva II v Schifferstadt 
 
 Rigo II vom Karlstor 
 
 
 
DSG Siegerin 1910 Freya von Schifferstadt 
 
Sieger Tyras v. Riesenstein 
 
 Freya I v Heiligenberg 
 
Compiled from PawVillage records on 7/11/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.