PawVillage.com
KS Anke v Ichenheim 
 Female German Shorthaired Pointer 
Sire

 Esser’s Chick GSPCA HOF

Color: Liver
 

 Axel v. Wasserschling 
 
 Axel v Falkenried 
 
KS Arco v Bramautal 
 
 Katja v Gottorp 
 
 Nixe 2nd Rheinelbe 
 
KS Vito vd Radbach 
 
KS Marga v Birkenbaum 
 
 Jager’s Nama 
 
 Falk vd Forst Brickwedde 
 
 Artus v Hasetal 
 
 Adda v Wertherhof 
 
 Conja v Telgenbusch 
 
KS Birko v Galgenacker 
 
 Ina v Dollbergen 
 
Dam

 Anda v Thiersteinberg 
 

 Igor v Feldhof 
 
   
 
   
 
 Arlette v Fuchsrain 
 
   
 
   
 
Compiled from PawVillage records on 10/22/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.