PawVillage.com
 Pitza vom Karlstor-Molkenkur 
 Female Rottweiler 
Sire

 Garibaldi v Karlstor-Molkenkur 
 

 Leo von Cannstatt 
 
 Leo vom Plattenhardt 
 
 
 Lony v Waldenbuch 
 
 Fanny vom Plattenhardt 
 
 Russ v Bahnlanden 
 
 
 Wanda vom Friedrichsfeld 
 
 Leo v Schwetzingen 
 
 
 
 Nelli v Rheinau 
 
 
 
Dam

 Mira v Heiligenberg 
 

 Melac v Ludwigshafen 
 
 Marschall Vorwarts v Schifferstadt 
 
 Rigo II vom Karlstor 
 
DSG Siegerin 1910 Freya von Schifferstadt 
 
 Flora v d Biehlermuhle 
 
 Graf Leo v. d. Biehlermuhle 
 
 Flora v Zahringen 
 
 Lady v Friedrichsfeld 
 
 Graf Leo v. d. Biehlermuhle 
 
 Remo v. Weilheim 
 
 Irma v. Weilheim 
 
 Wanda vom Friedrichsfeld 
 
 Leo v Schwetzingen 
 
 Nelli v Rheinau 
 
Compiled from PawVillage records on 9/25/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.