PawVillage.com
FC AFC Ammertal’s Kitt V. Shinback GSPCA HOF
 Female German Shorthaired Pointer 
Sire

 Esser’s Chick GSPCA HOF

Color: Liver
 

 Axel v. Wasserschling 
 
 Axel v Falkenried 
 
KS Arco v Bramautal 
 
 Katja v Gottorp 
 
 Nixe 2nd Rheinelbe 
 
KS Vito vd Radbach 
 
KS Marga v Birkenbaum 
 
 Jager’s Nama 
 
 Falk vd Forst Brickwedde 
 
 Artus v Hasetal 
 
 Adda v Wertherhof 
 
 Conja v Telgenbusch 
 
KS Birko v Galgenacker 
 
 Ina v Dollbergen 
 
Dam

 Melissa Von Greif 
 

NFC/FC Von Thalberg’s Fritz II 
 
FC Greif v. Hundscheimerkogel GSPCA HOF
 
 Alf Gindl 
 
 Berta Spiessinger v. Pfaffenhofen 
 
 Von Thalberg’s Katydid 
 
FC Yunga v Hundsheimerkogel 
 
 Midge v Thalberg 
 
 Patti Von Greif 
 
 Ebing VD Forst Brickwedde 
 
KS Amor vd Beeke 
 
 Quartier vd Forst Brickwedde 
 
DC Gretchen v Greif GSPCA HOF
 
FC Yunga v Hundsheimerkogel 
 
DC Karen v Greif 
 
Compiled from PawVillage records on 6/19/2019
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2019 PawVillage, all rights reserved.