PawVillage.com
DSg Lord Remo vom Schifferstadt OeHSTB 606 G
 Male Rottweiler  Whelped: 11/10/1911 
Sire

 Garibaldi v Karlstor-Molk 
 

 Leo von Cannstatt 
 
 Leo vom Plattenhardt 
 
 
 Lony v Waldenbuch 
 
 Fanny vom Plattenhardt 
 
 Russ v Bahnlanden 
 
 
 Wanda vom Friedrichsfeld 
 
 Leo v Schwetzingen 
 
 
 
 Nelli v Rheinau 
 
 
 
Dam

DSg Nelly vom Schifferstadt 
 

 Rigo II vom Karlstor 
 
   
 
   
 
DSG Siegerin 1910 Freya von Schifferstadt 
 
Sieger Tyras v. Riesenstein 
 
 Melae v. Heilbronn 
 
 Wanda v. Cannstadt 
 
 Freya I v Heiligenberg 
 
 Pascha v. d. Hirschgasse 
 
 Stumba v. Alt-Heidelberg 
 
Compiled from PawVillage records on 11/25/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.