PawVillage.com
CH Nichol’s Buddy Boy 
red Male Miniature Pinscher 
Sire

 Ito v Enztal 
 

 Divi v Enztal (Dixi v Enztal) 
 
 Stolz v Herzhof 
 
 Antonius v d Luisenhohe 
 
 Pirette v Herzhof 
 
 Perle v Julchenhof 
 
CH Felix v Mathildenheim 
 
 Selma v Julchenhof 
 
 Friedle v Enztal (Friedl v Enztal) 
 
 Bill in der Hohe 
 
 
CH Anny v Grunwald 
 
 Knapse v d Helma 
 
 
 
Dam

CH Bibi v Warnowtal 
 

 Trick v Warnowtal 
 
 Fips v d Eisenburg 
 
 
 
 Betty v d Goldenen Au 
 
 
 
 Alma v d Marlitt 
 
 Rigo Elster v Athen 
 
 
 
 Adda v d Martinsburg (Germany) 
 
 Wotan 11 Minerva 
 
 Fanny 
 
Compiled from PawVillage records on 9/26/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.