PawVillage.com
 Pluto Frankfurtia 
 Male Rottweiler 
Sire

 Leo v Lindenhof 
 

 Garibaldi v Karlstor-Molkenkur 
 
 Leo von Cannstatt 
 
 Leo vom Plattenhardt 
 
 Fanny vom Plattenhardt 
 
 Wanda vom Friedrichsfeld 
 
 Leo v Schwetzingen 
 
 Nelli v Rheinau 
 
 Bella v Heiligenberg 
 
 Rigo I v. Karlstor PH
 
 Leo v. Weilheim 
 
 Liesa v. Weilheim 
 
 Liesa v. d. Wilhelmshohe 
 
 Pascha (Leo) 
 
 Stumba (Lira) 
 
Dam

 Flora v d Philippsruhe 
 

 Prinz v Hanau 
 
 Leo v Weissburg 
 
 
 
 Stumpa v Urach 
 
 
 
 Lotte v Hanau 
 
 Leo v Weissburg 
 
 
 
 Stumpa v Urach 
 
 
 
Compiled from PawVillage records on 3/30/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.